Toprağın Sultanları

TOPRAĞIN SULTANLARI

Kırsal alanda yaşayan kadınlarımız ev işleri, es ve annelik görevleri ile birlikte büyük bir özveri ile tarımsal üretimin her aşamasında aktif rol almaktadır. Ülkemiz için son derece önemli ve stratejik bir sektör olan tarımın ve üretimin en merkezinde yer alan kadın çiftçilerimiz yüzde 50 gibi büyük bir paya sahiptir.

Üretimde bu denli aktif rol oynayan kadın çiftçilerimizin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri başta olmak üzere yürütülecek her bir çalışmanın kadın çiftçilerimizin kapasitelerinin geliştirilmesine olumlu ve anlamlı katkıları olacağı aşikardır. Kadın çiftçilerimiz adına gerçekleştirilecek her çalışma onların tarımda daha etkin rol oynamalarına, güçlenmelerine, sahip oldukları potansiyelin gerçek boyutunun farkına varmalarına ve bu potansiyeli kullanmalarına  büyük yarar sağlayacaktır.

Bu gaye doğrultusunda üretimin yükünü omuzlayan değerli kadın çiftçilerimizin ki biz onlara "Toprağın Sultanları" diyoruz hem bilgi, birikim ve kültür düzeylerinin arttırılması, ülkemizin farklı yörelerini tanımları hem de yoğun tempolarından sıyrılarak daha motive olmuş bir biçimde evlerine dönerek tarımsal üretimdeki performanslarını daha verimli kullanmaları için yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz.

"Toprağın sultanları" projemizle ilimizin 19 ilçesinden farklı bölgelerde yaşayan kadın çiftçilerimizi bulundukları yörelerden kısa bir süreliğine uzaklaştırarak her ay ülkemizin başka bir yöresindeki yerel ve kültürel zenginlikler ile buluşturacağız.

Toprağın sultanları adına bir şeyler yapabilmenin verdiği mutluluk, motivasyon ve onlardan aldığımız güçle bir sonraki faaliyetimize odaklanarak onlar için hep daha iyi, daha farklı neler yapılabileceği noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 


''