Staj Başvuruları

ANTALYA İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Staj Uygulama Takvimi

  • Başvuruların Alınması:

- 02.01.2018 - 28.04.2018 mesai bitimine kadar Staj Başvuruları  alınacaktır.

NOT : İl Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyenler İl Müdürlüğümüze, İlçe Müdürlüklerinde staj yapmak isteyenler ise İlçe Müdürlüklerine bir dilekçe ile bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Mail yolu ile başvuralar kabul edilmeyecektir.

     Başvuruda Getirilecek Evraklar :

  1. Öğrencinin öğrenim görülen kurumdan kurumumuza hitaben yazılmış staj tarihi, staj süresi ve staj yapmasının uygun olduğunu belirtir yazı
  2. Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı
  3. 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf

 

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Getirmesi Gereken Belgeler :

           5-İş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin stajyerin öğrenim gördüğü kurum tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu

           6-Staj değerlendirme formu

  • 01.05.2017 –08.05.2017

    1-Staj Başvurularının bütçe dahilinde değerlendirilmesi 

          2-Değerlendirmelerin yani başvuru sonuçlarının eğitim birimlerine duyurulması

Staj Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Getirmesi Gereken Belgeler :

Stajyer Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumdan İl Müdürlüğümüze hitaben yazılmış olan Staj Tarihi, Staj Süresini ve Staj Yapmasının Uygun Olduğunu belirtir yazı (Zorunlu Staj Formu) (Islak İmzalı – Asıl)

31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereği, yapılması zorunlu olan "iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminin" stajyerin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu. (Onaylı – Asıl)

   -Staj Değerlendirme Formu (2 suret)

        NOT :

     İl Müdürlüğü tarafından staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin, İl Müdürlüğümüz ile stajyer öğrencinin velisi/vasisi veya reşit ise kendisiyle "İşyeri Staj Sözleşmesi" yapılması zorunludur. Sözleşme üç sayfadan oluşmakta olup, son sayfadaki en alt bölümün Fakülte Dekanlığı / Yüksek Okul Müdürlüğü'nün de imzalaması gerektiğinden, özellikle Antalya dışında okuyan öğrencilerin sorun yaşamaması için okudukları fakültenin yetkili kişisine sözleşmeyi imzalatmaları rica olunur.


Ek Dosyalar

''