Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Basın Ve Halkla İlişkiler

İl Müdürlüğümüzün çalışmaları ile ilgili yapılacak toplantı, etkinlik ve tören gibi organizasyonları basına duyurmak, kayda almak ve İl Müdürlüğümüz web sayfasında haber olarak yayınlanmak,

Toplantı, etkinlik ve tören gibi organizasyonlarla ilgili "Basın Bildirisi" ni hazırlayarak basın mensuplarına dağıtmak,

İstenildiği takdirde toplantıya katılamamış Haber Ajansı, Yerel Televizyon, Gazeteler ve ilgililere konu ile ilgili yazı, fotoğraf, haber metni ve görüntü aktarmak,

Röportaj ve haber yapmak amacıyla İl Müdürlüğümüze gelen basın mensuplarının çalışmalarına yardımcı olmak,

Ulusal ve yerel gazetelerde yer almış gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili haberleri arşivlemek ve web sayfasında yayınlamak,

Yaygın Çiftçi Eğitimi Projesi kapsamında hazırlanmış olan tarımsal içerikli kaset, CD, broşür ve kitapları üreticilerimize ulaştırmak,

İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız faaliyetleri ile konu uzmanlarının makalelerini içeren Resmi Yayın Organın yayına hazırlamak ve dağıtımını sağlamak,

Antalya Tarımı ile İl Müdürlüğümüz faaliyetlerini konu alan tanıtım filminin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yürütmek,

Ulusal olarak yayın yapmakta olan "Kanal V" televizyonunda tarım ve gıda ile ilgili güncel konuların işlendiği programı hazırlamak ve sunmak,

İlçe Müdürlüklerimizin düzenlemiş olduğu tören, festival, toplantı vb. etkinliklere katılım sağlayarak, gerekli görüntü kaydını almak ve web sayfasında yayınlamak,

TRT Antalya Radyosu ile ortaklaşa gerçekleştirilen tarım programı ile ilgili planlama yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

İl Müdürlüğü olarak katılım sağlanılan gıda ve tarım fuarları ile ilgili stant kurulumu da dahil gerekli hazırlıkları yapmak, fuar süresince koordinasyonu sağlamak

Toplantı ve törenlerde programın sunumunu yapmak. 


Enformasyon Birimi 2016-2017 Yılı Faaliyetleri

FAALİYETLER

   2016

    2017

Tv Programları

 

-

Kanal V’ de tarım ve gıda içerikli 15 televizyon programı yapıldı.

Radyo Programları

 

TRT Antalya Radyosu  işbirliğinde 24 Radyo Programı yapıldı.

TRT Antalya Radyosu işbirliğinde 21 Radyo Programı yapıldı.

Web Sayfası –Sosyal Medya Haberleri

 

180 adet haber hazırlanarak İl Müdürlüğü Web sayfası, Facebook ve Twitter hesapları aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıldı.

190 adet haber hazırlanarak İl Müdürlüğü Web sayfası, Facebook ve Twitter hesapları aracılığıyla kullanıcılara ulaştırıldı.
Radyo Programları 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Antalya TRT Radyosu'nun ortaklaşa gerçekleştirdiği ve on beş günde bir Pazartesi günleri TRT Antalya Radyosu'nda saat 11:15'de yayınlanmakta olan radyo programlarıyla tarlasında, serasında çalışan üreticilere ya da evinde işleriyle meşgulken radyosu açık olan dinleyicilere tarımın farklı alanlarından pek çok konu aktarılıyor. 

İl Müdürlüğü konu uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen radyo programlarında hayvancılık, meyvecilik, sebzecilik, gıda güvenliği ve denetimler, Bakanlığımıza ait projeler ve Bakanlığımızın desteklemelerini içeren geniş yelpazedeki konularla dinleyicilere ulaşılması hedefleniyor. 

Radyo programları kapsamında 2016 ve 2017 yıllarında 45 program ile dinleyicilere ulaşılmıştır. Aynı hedefler doğrultusunda 2017 yılında da TRT Antalya Radyosu ile olan işbirliği kapsamında programlar devam etmektedir.

Televizyon Programları 

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü Enformasyon Birimi, ulusal olarak yayın yapmakta olan televizyon kanalında hazırladığı TV programı ile tarım ve gıda sektörünü, tarım kesimini ilgilendiren birbirinden farklı birçok konuyu, tarım sektörünün problemlerini tarım kesimiyle, üreticilerle ve tüketicilerle buluşturuyor. 

Programlarda yetiştiricilik tekniklerinden, yeni teknolojilere, gıda sağlığı ve gıda güvenliğinden denetimlere, Bakanlığın desteklemelerinden projelerine kadar çok geniş yelpazede pek çok konuya değinilerek üreticilere ışık tutuluyor. 

Eğitim ve yayım çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olan görsel basınının üretici bilgilenmesi ve bilinçlenmesinde çok büyük önemi olduğunun bilincinde olan İl Müdürlüğümüz yıl boyunca hazırladığı TV programları ile üreticilere yeni ufuklar açıyor. İl Müdürlüğü'nde çalışan konu uzmanlarının yanı sıra öğretim üyeleri, tarım kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin, üreticilerin ve ihracatçıların konuk olarak katıldığı programlarda izleyicilerden telefon ve SMS yoluyla gelen sorulara da yanıt veriliyor. 

TV programları kapsamında 2017 yıllarında toplam 15 programın hazırlığı ve sunumu gerçekleştirilmiş olup 2017 yılında da devam edilmektedir. 

Tanıtım Faaliyetleri 

İl Müdürlüğü tanıtım ve görünürlük faaliyetleri kapsamında ilimizde gerçekleştirilen gıda ve tarım konulu fuarlara katılım sağlanmaktadır. Fuarlarda ziyaretçilere bitkisel ve hayvansal üretim, gıda ve yatırımlarla ilgili konularda hazırlanmış 40 farklı liflet ile ulaşılmaktadır. Ayrıca üretici ve tüketicilere merak ettikleri konularda gerekli bilgilendirme yapılmakta ve yol gösterici olunmaktadır. 

Ekolojik Risk Birimi (Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi)

Resmi Gazete  de  18/08/2012  tarih ve  28388 sayı ile  yayınlanan  yönetmeliğe göre

(1) Tarımsal kuraklık il kriz merkezinin görevleri şunlardır:

a) Tarımsal Kuraklık Yönetimi Koordinasyon Kurulu kararlarını uygulamak.

b) İl tarımsal kuraklık eylem planını, Türkiye tarımsal kuraklık eylem planına uygun olarak yapmak ve uygulamak.

c) İl arazi varlığı ve su kaynakları ve iklim ile ilgili verileri hazırlamak ve güncelleştirmek.

ç) Kuraklıkla mücadele eylemine yönelik, olağan ve olağanüstü koşullar için mali kaynaklarını belirleyerek mahalli bütçe kapsamına almak.

(2) Tarımsal kuraklık il kriz merkezi toplantıları komisyon başkanının uygun göreceği tarihte yılda en az bir kere toplanır.

Birimin Önemi ve Kapsamı: 

Kuraklığın insanlığın başlangıcından itibaren uygarlıkların yıkılması ve yeni medeniyetlerin oluşması suretiyle tarihi şekillendirdiği  bilinmektedir.

Yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az  gerçekleşmesi ile yaşanan bir durum olarak tanımlayabileceğimiz  bu kavram, düzensiz yağışlar sebebi ile faydalı yağışların azalması ve dolayısı ile dönemsel kuraklıklarla birlikte yaşama riskinin de ortaya çıktığı bir durumdur.

Tarım sektöründe kuraklığın anlamı,  diğer sektörlerden daha farklıdır. Çünkü bitkiler bakımından yıl içerisinde yağan toplam yağıştan çok, büyüme dönemlerinde bitki kök bölgesinde var olan su çok daha önemlidir. Dolayısı ile bitkinin çıkış ve gelişme dönemlerinde ihtiyaç duydukları suyun toprakta bulunmaması Tarımsal Kuraklık olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda 5. Dünya Su Forumunda iklim değişikliği ve kuraklığın dünya barışını tehdit ettiği ve bunun için de küresel bir ağ oluşturulmasının gereğinde ittifak edilmiştir.

İlimizin küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından risk grubu bölgeler arasında yer aldığı ve gelecekte özellikle Akdeniz ve iç Anadolu Bölgelerimizin iklim Değişikliğinden daha çok etkileneceği belirtilmiştir.

Doğal bir afet olan kuraklığın risklerine karşı, Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planının 2009 ve 2013 yılları ve  2013 ve 2017 yılları için hazırlanmıştır.

Antalya Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı, kuraklık krizini yönetme amacına uygun olarak uzun dönem perspektifinde, kurumlararası koordinasyon ile kamu kaynaklarının etkin ve yerinde kullanımı hedeflenmektedir. Bu kapsamda işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapılacak çalışmalarla muhtemel tarımsal kuraklığın etkilerinin azaltılması sağlanabilecektir.

Halen ilimize bağlı ilçelerimizde kayda değer Tarımsal Kuraklık söz konusu değildir.

2016 Yılı Birim Çalışmaları:

Aylık düzenli olarak Antalya ilçe detaylarını da gösteren Bitki Gelişim Raporu ile Kuraklık Durumu Bakanlığımıza bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.  

Düzenli olarak Baraj ve Göletlerin Su seviyeleri DSİ tarafından takip edilmiş,  Su miktarına göre sulama programları ve tedbir amaçlı  kısıtlamalar yapılmıştır. Bundan Sulama Birlikleri ve  Müdürlüğümüz bilgilendirilmiştir.

 

Ekolojik Risk Birimi 2016 Yılı Faaliyeti Özeti

Ekolojik Risk Birimi Faaliyetleri

Faaliyet Sayısı

Bitki Gelişim Raporu ile Kuraklık Durumu Bakanlığımıza bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.

12

Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı

1

Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı

1

Sulama Birlikleri Koordinasyon Kurulu

1


Evrak Kayıt ve Genel İdari Hizmetler Birimi

Birimin Kısaca Görevleri: Şubenin iç ve dış kaynaklı gelen ve giden her türlü yazışma evraklarını kayıt, izleme ve postalama görevlerini yürütmek.

Birim Faaliyetleri:

a)        İl Müdürlüğünün Evrak Kayıt Birimine gelen ve şubeyi ilgilendiren evrakları zimmetle teslim almak ve ilgilisine havale edilmesi için Şube Müdürüne iletmek,

b)        Şubeye gelen ve havale edilen evraklara kayıt numarası vererek tasnif ve dağıtımını yapmak, giden evrakları imzaya sunmak ve bunların kayıtlarını tutarak ilgilisine posta/kargo vb. yolla gönderilmesini sağlamak,

c)         Şubeye gelen ve giden evrak kayıtlarını incelemek, kayıtların saklanmasını ve gizliliğin korunmasını sağlamak, ihtiyaç duyulması halinde işlem yapılmayan evrakı tespit etmek ve ilgili amire sunmak,

d)        Şube personelinin izin ve geçici görev işlemlerini yapmak, hastalık raporlarını sıhhi izne dönüştürmek ve gereği yapılmak üzere ilgili birimlere bildirmek,

e)        Şube personeli ile ilgili bilgileri toplamak, bu bilgileri istenildiğinde ilgili birim ve mercilere iletmek,

f)         Şubenin donanım ve kırtasiye ilgili ihtiyaçlarını belirlemek, sorunlarını çözmek ve bu hususta ihtiyaç halinde diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,

g)        Şubenin arşiv hizmetlerini yürütmek,

h)        Haftalık araç programını hazırlamak.

İl Yayım Birimi

Birimin Görevleri:

İl genelinde Bakanlığımızca yöreye ve bölgeye özel tarımsal sorunun çözümü, belirli sayısal ölçülebilir bir tarımsal hedefe ulaşmak, bölgeye yeni teknolojileri tanıtmak, belirli hedefler koyarak tarımsal üretimi kalite ve kantite yönüyle geliştirmek için öncelikli konular belirlemek, bir program dâhilinde hangi yayım metodunun kullanılacağına karar vermek ve uygulamak, bu çalışmalara ait doküman ve belgeleri ilgili makamlara iletmek ve muhafaza etmektir. 

Birimin Faaliyetleri:

Her yıl Eylül ayı itibarıyla bir sonraki yılın İl Yayım Programını hazırlamak ve ilgili Makama onaya göndermektir. Bu programlar en az 5 yıllık olup İlin öncelikli tarımsal değerlerini ifade eden konulardır. Belirlenmesinde tüm İlçe Müdürlükleri ve Şubeler Teknik personelinin görüşleri alınmakta, karşılıklı görüşmeler sonucu programa alınıp-alınmayacağı alınacak ise hangi yayım metodunun kullanılacağı belirlenmektedir. Ayrıca konu ile ilgili sektör paydaşlarının görüşlerine de başvurulmaktadır. Bir diğer referansımız ise daha önce yapılmış bulunan İl Tarım Master Planı ve İl Tarım Stratejik Planıdır.

Tüm İlçelerin yıl içerisinde yapacak oldukları yayım faaliyetleri bir yıl önceden (veya daha önceki yıllardan devam eden) program dâhilinde uygulanmasının takibini yapmaktır. Bu çalışma yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde yılda dört kez Müdürlüğümüze belirli bir biçimsel tablo şeklinde rapor edilir. Bu tablodaki gerçekleşen faaliyetler ile programlanan faaliyetler değerlendirilir eksik ve yanlışlar var ise ilgili Müdürlüklere nedeni yazılı olarak sorulur. Bir sonraki yıl programlamasında ayrıca teknik detaylandırma istenir. 

Yıl içerisinde yapılan yayım faaliyetlerinin takip ve izleme formlarının aslına uygun hazırlanıp-hazırlanmadığı ayrıca alan çalışmalarının takibi, İl Yayım Biriminin görevidir.

 

İl Yayım Faaliyetleri

İL YAYIM

FAALİYETLERİ

 

2013

2014

2015

2016

2017*

Adet

Katılımcı Sayısı

Adet

Katılımcı Sayısı

Adet

Katılımcı Sayısı

Adet

Katılımcı Sayısı

Adet

Katılımcı Sayısı

Demonstrasyon

168

1.907

161

2.037

226

1.562

131

663

149

1.224

Tarla Günleri

17

348

19

457

22

597

3

64

9

610

Çiftçi Toplantısı

1.454

36.686

3.740

48.327

3.911

54.104

1785

23604

1.327

16.533

Çiftçi Kursu

13

349

43

978

173

2713

47

1206

61

1.865

Fuar, Gezi, Kurs vb.

31

6.651

51

1.986

189

3.867

21

3340

32

4.872

Kitle Yayım Vasıtası ile Yayım

Radyo Programı

23

24

26

4

9

 

Televizyon Programı

52

52

48

3

-

 *2017 verileri ilk 9 aylık olup iİl Yayım Gerçekleşme Raporları 3’er aylık dönemler halinde raporlandığından Ekim, Kasım ve Aralık ayları verileri henüz işlenmemiştir.

Koordinasyon ve Sosyolojik Değerlendirme Birimi

1.İlde çiftçilerin karşılaştığı problemlerin araştırma enstitülerine, çözümlerin çiftçilere iletilmesini konusunda ilgili şubelerle çiftçiler arasında koordinasyonu sağlamak,

2.Tarım teknolojisine ait yeni bilgilerin, çiftçilere uygun yayım araç ve yöntemleriyle intikali hususunda gerekli koordinasyonu sağlamak,

3.İdarece talep edilen konularda Şube Müdürlükleri ile İlçe Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,

4.Bakanlığımız tarım ve kırsal kalkınma politikalarının uygulanabilirliği konusunda anket, gözlem ve veri toplama işlemleri yaparak sonuçlarını analiz ederek raporlamak,

5.Kırsal alandaki demografik verileri toplayarak bu bilgilerin değerlendirilmesini sağlamaktır.

6.İl Müdürlüğümüzün çalışan ve hedef kitle eğitim, toplantı ve sempozyum ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu çalışmalarının uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamaktır.

7.Tarımsal üreticilerin ve tüketicilerin Bakanlığımızdan beklentilerini tespit etme yönünde alan çalışmalarında bulunmak ve sonuçlarını analiz etmek,
 

Birimin Faaliyetler:

 1.Üreticilerin ve tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik: Araştırma Kuruluşları, doğrudan merkeze bağlı kuruluşlar ile diğer kamu ve özel sektör kuruluşları arasında her türlü koordinasyonu sağlamak,

2.Önceden planlanan veya çiftçilerin talebi üzerine gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde görev alacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili koordinasyonu sağlamak,​

3.İç Kontrol Hizmet Standartları ve hedef kitleye yönelik hizmetlere ilişkin etki analizlerini yapmak.

4.İl Müdürlüğümüzün çalışan ve hedef kitle eğitim, toplantı ve sempozyum ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu çalışmalarının uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

5. Kamuoyu araştırmaları yapmak, hizmetlerin kimlere, niçin nasıl götürülmesi gerektiğini araştırmak,

 6. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle yapılacak işbirliği çalışmalarında görev almak,

 7. Ülke ekonomisini, tarım sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, mesleğine ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek,
 

KIRSAL SOSYOLOJİ EĞİTİMİ

Kurs Verilen Birimler