​Balıkçılık ve Su Ürünleri

  • 2004 yılından bu yana çalışmalarını yürütmekte olan İl Balıkçılık ve Su Ürünleri Koordinasyon Kurulu Sektörün sorunlarının çözümü için 2017 yılında 1 adet toplantı yapılmıştır. Şimdiye kadar 37 adet İl Balıkçılık Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılmış olup kurulda alınan kararlar uygulanmaktadır.
  • İlimizde su ürünleri ile ilgili yapılan denetimler, bu denetim sonucunda alınan numune ve verilen para cezaları tablo 1’de verilmiştir. 

 Tablo 1. Denetim, Numune ve İdari Para ceza miktarları

                  2016 yılı

 

Avcılık Denetimleri

Kum çakıl- Ocakları

Yetiştiricilik Tesis denetim sayısı

Su Kirliliği İzleme

Avcılık denetim

İdari Para cezası

Ruhsatlı Ocak Sayısı

Denetim

İdari Para Cezası

Denetim

İdari Para cezası

 

İstasyon sayısı

İzleme Numune sayısı

3494

38.083 TL. (44 Adet)

4

47

-

95

-

 

58

 

221

-

                  2017 Yılı Denetim Sonuçları

 

Avcılık Denetimleri

Kum çakıl- Ocakları

Yetiştiricilik Tesis denetim sayısı

Su Kirliliği İzleme

Avcılık denetim

İdari Para cezası (TL)

Ruhsatlı Ocak Sayısı

Denetim

İdari Para Cezası

Denetim

İdari Para cezası

 

İstasyon sayısı

İzleme Numune sayısı

4510

60.278 TL (66) Adet)

3

36

-

106

-

 

57

 

202

 

  • İlimizde Balıkçı Gemisi Yardımcı Balıkçı Gemisi, Amatör ve Ticari balıkçı ruhsat sayıları Tablo 2’de verilmiştir.

 

    Tablo 2.  2017 Yılı Balıkçı Gemisi ve balıkçı sayıları

Balıkçı Gemisi

Yardımcı Balıkçı Gemisi

Amatör Balıkçı

Ticari Balıkçı

673

4

8883

19.949

 

  • 2015-2016 yılları Türkiye ve Antalya Su Ürünleri Üretimi Tablo 3’de verilmiştir. 

 

 Tablo 3. 2015- 2016 Yılları Türkiye ve Antalya Su Ürünleri Üretim Verileri

Yıllar

İstihsal

Türkiye

(ton/yıl )

Antalya

(ton/yıl )

Antalya

(%)

2015

Avcılık

431.907

1.133

0,27

Yetiştiricilik

240.334

2.523

1,05

Toplam

672.241

3.656

0,55

2016

Avcılık

335.320

1177

0,35

Yetiştiricilik

253.359

2522

0,99

Toplam

588.679

3699

0,62
  • İlimizde 2017 yılı itibari bulunan Su Ürünleri Yetiştiricilik tesis sayıları ve kapasiteleri Tablo 5’de özet olarak verilmektedir.

Tablo 5: 2017 Yılı Yetiştiricilik tesis sayıları

  • 2004 -2017 yılları arası verilen su ürünleri destekleri kg ve TL bazında tablo 6’de verilmiştir.

Tablo 6. 2004-2017 yılları arası İlimizde verilen destek miktarı

YILI

YAVRU

SOFRALIK

TOPLAM

TESİS SAYISI

 ADET

TL

TESİS SAYISI

KG

TL

TL

2006

24

2.516.000

125.800

22

421.703

298.567

424.367

2007

23

3.248.000

162.400

30

810.066

559.962

722.362

2008

33

3.890.600

175.077

37

1.052.524

667.944

843.021

2009

39

7.668.000

383.400

40

1.203.710

796.127

1.179.527

2010

43

7.184.600

362.230

43

1.433.954

963.589

1.325.819

2011

48

8.356.120

501.367

48

1.763546

1.146.304

1.647.679

2012

2

99.600

5.976,00

43

1.341.494

871.971

877.947

2013

Yavru desteklemesi kaldırıldı

46

1.580.671

1.072.279

1.072.279

2014

Yavru desteklemesi kaldırıldı

45

1.457.515

977.659

977.659

2015

Yavru desteklemesi kaldırıldı

43

1.480.508

1.003.191

1.003.191

2016

Yavru desteklemesi kaldırıldı

40

1.252.178

813.916

813.916

2017

Henüz Belli Değil

 

  • 2011 yılında proje ve ihale süreci tamamlanan Antalya Balıkçı Barınağının inşaatı 2013 yılında tamamlanmış ve Müdürlüğümüze 11.10.2013 tarihinde düzenlenen tutanakla devredilmiştir. 20.01.2015 tarihi itibariyle S.S. Yeni Liman Su ürünleri Kooperatifi ve S.S Yeşil Antalya Su ürünleri ortak girişimine kesin devri yapılmıştır.  2017 yılı itibari ile ilimizdeki bulunan mevcut Balıkçı Barınakları ile durumlarını gösterir tablo 7’da verilmiştir.

 

Tablo 7. 2017 Yılı Antalya İli Balıkçı Barınakları

İLÇE ADI

BARINAK SAYISI

KİRALANMA DURUMU

KONYAALTI

1

KİRALAMA AŞAMASINDA

ALANYA

1

KİRALANDI

FİNİKE

1

KİRALANDI

KAŞ (Merkez)

1

KİRALANDI

KAŞ (Kalkan)

1

KİRALANDI

 

  • İlimizde 2017 itibari ile bulunan su ürünleri örgütleri ve üye sayıları özeti aşağıdaki tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. 2017 Yılı Antalya ili Su Ürünleri Üretici Örgütleri

Üretici Örgütleri

Kooperatif Sayısı

Üye Sayısı

Su Ürünleri Kooperatifleri

14

597

S.S. Antalya Bölge Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği

1

10 kop.

Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği

1

56

 

•          Antalya ve ilçelerinde, 2017 yılı 1 Ocak –31 Aralık döneminde kaplumbağa izleme çalışmaları kapsamında 9 adet istasyonda 30 adet denetim yapılmıştır.

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT BİRİMİNDE DÜZENLEN BELGELERDE İSTENEN EVRAKLAR

 

BALIKÇI GEMİ RUHSAT TEZKERESİNİN VİZE/YENİLEME

İŞLEMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

1-Dilekçe

2- Kooperatif belgesi.(Su Ürünleri İstihsali yaptığına dair belge)

3- Kimlik fotokopisi

4- 70 TL. lik ruhsat ücreti (Geminin boyuna göre ücret değişir)

5- Tonilato veya Denize Elverişlilik belgesinin fotokopisi

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT

TEZKERESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1-Dilekçe

2- Kimlik fotokopisi

3- 70 TL. lik ruhsat ücreti

4- 1 Ad. Fotoğraf

AMATÖR BALIKÇI BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1-Dilekçe

2- Kimlik fotokopisi

3- 25 TL. lik belge ücreti

4- 1 Ad. Fotoğraf

MİSAFİR AMATÖR BALIKÇI BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1- Dilekçe

2- Pasaport fotokopisi

3- İkametgah belgesi

3- 250 TL. lik belge ücreti

4- 1 Ad. Fotoğraf 

AMATÖR BALIKÇILIK TURİZM İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 

1-Dilekçe

2-Kimlik fotokopisi

3-Vergi levhası fotokopisi.

4-Faaliyet Belgesi. (Tüzel kişilik için)

5-Ticaret Sicil Kaydı (Tüzel kişilik için)

6-İmza Sirküleri (Tüzel kişilik için)

7-250 TL. lik belge ücreti

YABANCI TURİSTLER İÇİN AVCILIK İZNİ İÇİN İSTENEN BELGELER

                                                 ( 3 Günlük İzin )

1-Dilekçe

2-Pasaport fotokopisi

3-25 TL. ücret

ÖZEL AVCILIK İZNİ ALMAK İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 

1-Dilekçe

2-Gemi Ruhsatı fotokopisi

3-90 TL. ücret. (Geminin boyuna göre ücretler değişir.)

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) İZNİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1-Dilekçe

2-Gemi Ruhsatı fotokopisi

3-ÖTVdefteri

4-65 TL. ücret. (Geminin boyuna göre ücretler değişir.) 

 

GEMİ TANITIM/UYGUNLUK BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1-Dilekçe

2-Gemi Ruhsatı fotokopisi

3-30 TL. ücret. 


''