Kurumsal Etik Kuralları

ANTALYA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 
ETİK DAVRANIŞ KURALLARI


1.    Yöneticiler personele adil davranmalıdır

2.    Kişisel menfaatler ön plana alınmamalıdır

3.    İl Tarım Müdürlüğü tüm şubelere eşit mesafede durmalıdır.

4.    Yöneticiler çalışanlarına güvenmelidir

5.    Personel üzerindeki işi zamanında ve hakkıyla yerine getirilmelidir.

6.    Adam kayırmacılık yapılmamalıdır          

7.    Çalışanlar arasında iyi iletişim kurulmalıdır

8.    İl Tarım Müdürlüğü politik davranmamalıdır.

9.    Çalışanların düşünceleri dikkate alınmalıdır

10.   İyi bir iş bölümü olmalıdır                           

11.   Çalışanlar yöneticilerine güvenmelidir

12.   Emeğe saygı duyulmalıdır                          

13.   Teknik altyapıya önem verilmelidir        

14.   Motivasyon artırıcı çalışmalar yapılmalıdır

15.   Kurum imkanları personele adil bir şekilde kullandırılmalıdır.

16.   İş eşit dağıtılmalıdır                       

17.   Yapılan faaliyetler açık ve anlaşılır olmalıdır

18.   Personele kurum için önemli olduğu hissettirilmelidir

19.   Yetki ve sorumluluklar eşit dağıtılmalıdır

20.   Hemşehricilik olmamalıdır                         

21.   Kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır

22.   Çalışanlar işleriyle ilgili mevzuatı iyi bilmeli ve uygulayabilmelidir

23.   Kimseye önyargılı yaklaşılmamalı ve kendisini gösterebilme fırsatı verilmelidir

24.   Çalışanlar kurumdaki imkanları israf etmeden tarafsızca kullanmalıdır

25.   Dürüstlük olmalıdır                       

26.   Eşitlik olmalıdır                                

27.   Şeffaflık olmalıdır                                          

28.   Objektiflik olmalıdır                      

29.   Yetki ve sorumluluklar düzgün dağıtılmalıdır

30.   Pozitif olmalıdır                                              

31.   Kayırmacılık olmamalıdır                             

32.   Özellikle yöneticiler önyargılı olmamalıdır

33.   İnsanlar birbirlerinin düşüncelerine saygılı olmalıdır

34.   Fikirlerin rahatça söylenebileceği bir ortam olmalıdır

35.   Güleryüzlü ve sabırlı olunmalıdır             

36.   Bir konu hakkında karar verilirken taraf tutulmamalıdır

37.   Asgari nezaket kurallarına riayet edilmelidir

38.   Personel kendi sorumluluklarını bilmelidir

39.   Yapılan iyi işler takdir edilmelidir             

40.   Yönetici herkese eşit uzaklıkta olmalıdır

41.   Mevzuata uygun olmalıdır                         

42.   Yönetici personelin arkasında olmalıdır

43.   Peşin hükümlü olunmamalıdır 

44.   Hak ve hukuka riayet edilmelidir            

45.   Fikirlere saygı gösterilmelidir    


Hizmet Standartları Tablosu için Tıklayınız....

''