1.10.2018 / Gösterim Sayısı : 210

2018-2019 Öğretim Yılı Kursiyer Temini

 

1

 

BİLECİK

 

      Erkek = 60

      Kız      =   0

1- Sıhhi Tesisat
2- Ahşap Montaj Elemanı                                                                 3- Ahşap Oymacısı

 

Ahmet ASLAN0 228 21212760 228 2123812
2

DÜZCE

 

0

(Yapılan deprem testi sonucunda yatakhanelerin dayanıksız çıkması nedeniyle yatılı kursiyer alınamamaktadır.)

1- Gümüş Takı Yapımı

2- Gümüş Takı İşlemeciliği
3- Telkarici         

4- Ahşap Oymacısı
5- Ahşap Tornacısı
6- Ahşap Kakmacısı
7- Sedef Kakma
8- Dekoratif Ahşap Süsleme   
9- Atölyecilik ve Mozaik Eskitme

 

Ahmet AYCAN0 380 52347230 380 5248263
3

ELAZIĞ

 

                   24
 1. Blok Çıkarma ve Plaka İmalatçılığı
 2. Mermer İşlemeci
 3. Geleneksel El Nakışları
 4. Ebru
 5. Ahşap Doğrama ve Montaj Elemanı
 6. Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
 7. Hereke İpek Halı Dokuma
 8. Halı Desinatörlüğü
 9. Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama
 10. Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama
 11.  Yüzey Süslemeci
 12. Ahşap Süslemeciliği
 13. Filografi Tekniği
 14. Aşçı
 15. Makine Nakışları
 16. Üç Boyutlu Şekillendirme
 17. Su Kabağı İşlemecisi
 18. Gaziantep Bakır El İşlemeciliği

Haydar AKTAR0 424 24111970 424 2411198
4

KASTAMONU

 

      Erkek = 40

      Kız     = 13

 1. Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı
 2. Ahşap Oyma
 3. Ahşap Yakma Teknikleri
 4. Ahşap CNC Makine Operatörlüğü
 5. Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı
 6. Ahşap Doğrama ve Montaj Elemanı
 7. Ahşap Şekillendirmeci
 8. Mobilya Döşeme Kesim Elemanı
 9. Mobilya Döşeme Dikiş Elemanı
 10. Ahşap Montaj Elemanı
 11. Ahşap Kakmacısı
 12. Tokat Tahta Baskı Yapma
 13. Düz Kirkitli Dokuma
 14. Makrame Gazetelik yapma
 15. Geleneksel El Nakışları
 16. İğne Oyası
 17. Cicim Dokuma
 18. Bayat Kilim Dokuma
 19. Karışık Örgü Dokuma
 20. Kastamonu Çarşaf Dokuma
 21. Yöresel Kilim Dokuma
 22. Mekikli Dokuma
 23. Geleneksel El Nakışları Tel Kırma Teknikleri
 24. Makrame Örgü yapma

   
Eyvaz ACARCA0 366 21414400 366 2142439
5MERSİN-SİLİFKE 22

1- Düz Kirkitli Dokuma
2- Mekikli Dokuma
3- Yöresel Bez Dokuma

4- Yöresel Kilim Dokuma
5- Bayat Kilimi Dokuma
6- Çıpıt Dokuma
7- İp Boyama Teknikleri
8- Ahşap Doğrama Montaj Elemanı
9- Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı

10- Takı Yapımı

11- Gümüş Takı İşlemeciliği

 

Mehmet DOĞAN0 324 72240490 324 7222177
6

 

SİVAS

 

       Erkek = 0

       Kız      = 0

 

1- Giyim Üretim Teknolojisi
2- El Sanatları ( Halı, Ahşap Yakma, Filografi, Tel Kırma, Keçe )                                                             3- Yiyecek İçecek Hizmetleri

 

Latif KORKMAZ0 346 22754910 346 2270597

 

 

 

 

 

 

 

           

EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNE ALINACAK KURSİYERLERDE ARANACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR

 

 

            a) Kursa devam edeceklerde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranır. 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında ülkemizde bulunan yabancılar, Türkiye'de çalışma izni verilen yabancılar, yabancı misyon şefliklerinde veya uluslararası kuruluş temsilciliklerindeki görevliler ile Türk vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan Türk vatandaşlığından çıkma izni alarak yabancı bir devlet vatandaşlığı hakkını kazanan kişiler ve bunların birinci derecede yakınları kurslara devam edebilirler. Bunlarla ilgili işlemlerde 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Türkiye'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yukarıda belirtilenlerin dışındakiler için Bakanlığın izni gerekir,

 

b) Yatılı kursiyerler için en az on dört, en fazla yirmi dört; gündüzlü kursiyerler için en az on dört yaşında olmak,

c) Yatılı kursiyerler için taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere, ertelenmiş olsa dahi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak,

ç) Yatılı kursiyerler için evli olmamak,

d) Uzun ve kısa süreli kurslar için, MEB modül programındaki giriş koşullarını taşımak,

e) Herhangi bir müdürlükte, eğitim ve öğretimine devam ederken hiçbir müdürlüğe kursiyer olarak alınmama cezası almamış olmak,

f) Erkek kursiyerler için öğretim süresince askerlikle ilişkisi olmamak.    

 

Not: İŞKUR desteklerinden yararlanmak için 16 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. 

 

           

KURSİYERLERİN KAYIT SÜRESİ

 

 1. Müdürlükte, kurslarla ilgili tüm faaliyetler yıl boyunca sürdürülür. Faaliyetler ve tatiller, müdürlük tarafından hazırlanan çalışma takviminde belirtilir.

   
 2. Ön kayıt işlemleri, doğrudan müdürlük veya internet üzerinden, kesin kayıtlar ise doğrudan müdürlük tarafından yapılır.

   

  3) Uzun ve kısa süreli kurslara kesin kaydı yapılan kursiyerlerin bilgileri, kurs başladıktan en geç on beş gün sonra Başkanlığa gönderilir.

             

  KURSİYERLERDEN KAYIT SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

             

  (1) Kursiyerlerden kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

  a) Örneği ek-2'de yer alan Kursiyer Başvuru ve Beyan Formu,

  b) Öğrenim belgesi veya müdürlükçe onaylı sureti,

  c) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf.

   

  (2) Kayıt sırasında istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

   

  (3) Kursiyerler eğitime devam ederken, Kursiyer Başvuru ve Beyan Formunda, beyan ettikleri durumlarında değişiklik olması halinde, buna ilişkin beyanı zamanında ibraz etmek zorundadırlar.

   

                                                                                                                                                                                 EK : 3

  T.C.

  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

  EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

  ………………………………………………………. MÜDÜRLÜĞÜ

  KURSİYER BAŞVURU VE BEYAN FORMU

   

   

  BAŞVURU VE BEYAN SAHİBİNİN

   
Adı Soyadı
Anne Adı
Baba Adı
Doğum Yeri ve Tarihi
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl / İlçe
Cinsiyeti
T.C. Kimlik Numarası          
Olumsuz Adli Sicil Kaydı Olup Olmadığı BeyanıAdli sicil kaydım yoktur.
 Adli sicil kaydım vardır. (İçeriğini belirtiniz.)
Eğitim Durumu
İkametgâh Adresi
İrtibat Telefon Numarası
Başvurduğu Kurs Konusu

 

 

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara veya gerçeğe aykırı, tahrif edilmiş ya da sahte belge verenlere; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerindeki hükümlerin uygulanacağı; sahte ya da gerçeğe aykırı beyan ve belgenin tespiti halinde yapılan işlemin iptal edileceği; gerçeğe aykırı beyan sebebiyle müdürlüğün ya da üçüncü kişilerin zarar görmesi halinde bu zararın tarafımdan tazmin edileceği ve haksız elde ettiklerimin kanuni faizleriyle geri alınacağı konusunda bilgi aldım.

 

 

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:
Başvuru Sahibinin İmzası:
Başvuru Tarihi:
Başvuruyu Alan Görevlinin Adı Soyadı:
Başvuruyu Alan Görevlinin İmzası:
Başvuru Kayıt Numarası:
Başvurunun Kabul Edilme Tarihi:

 

   Bu form iki nüsha olarak doldurulur ve bir nüshası başvuru sahibine verilir.

   Bu formu medeni hakları kullanma yaşına gelmemiş olanların kanuni velileri imzalar. 

 

       


''