24.7.2018 / Gösterim Sayısı : 347

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

 

 

 

SÜRESİNDE VİZE ETTİRİLMEYEN SERTİFİKALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE VİZE EDİLMESİ

İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TALİMAT

 

MADDE 1- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları kapsamında düzenlenen tarım yayımcısı/tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin, Yönetmeliğin "Süresinde vize ettirilmeyen sertifikalar" başlığı altında 6 ncı Geçici Madde kapsamında; Süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların sahipleri, 06.07.2018 / 05.07.2019 tarihi mesai bitimine kadar bir yıl süre içinde başvuru yapar.

 

Sertifikaların değiştirilmesi

MADDE 2- (1) Yönetmeliğin 6 ncı Geçici Madde gereği vize edilen sertifikalarda, sertifikanın veriliş tarihi olarak vize tarihi esas alındığından süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikalar değiştirilerek vize işlemi yapılır. 

 

Başvuru yerleri

MADDE 3- (1) Tarım yayımcısı /tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin; Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esaslarının 16 ncı maddesinde değiştirilmesi ya da herhangi bir nedenle yeniden düzenlenmesi için kişilerin müracaat yerleri belirlenmiştir. Yine 12.12.2015 tarih ve 33735898.010.07.01./5499 sayılı "Sertifikaların Tanzimi Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi İşlemleri ile İlgili Talimat"  ile başvuru yerleri ve başvuruları değerlendirecek birimler açıklanmıştır. Talimat gereğince;

 

a) 28.10.2010 tarihli Merkezi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavından önce düzenlenmiş olan sertifikaların vize işlemi için istenilen belgeler ile Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat edilir. İl Müdürlüğünce incelenerek değerlendirilen belgeler Başkanlığa bildirilir. Başkanlık tarafından yeniden sertifika düzenlenerek sistem üzerinde veriler güncellenir.

 

b) 28.10.2010 tarihli Merkezi Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavından sonra düzenlenmiş olan sertifikaların vize işlemi için istenilen belgeler ile Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat edilir. İl Müdürlüğünce incelenerek değerlendirilen belgeler Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (UTEM) bildirilir. UTEM tarafından yeniden sertifika düzenlenerek onaylanmak üzere Başkanlığa gönderilir ve onaylanan sertifikaların UTEM tarafından sistem üzerinde verileri güncellenir.

 

Başvuruda istenilen belgeler

MADDE 4-(1) Tarım yayımcısı /tarım danışmanı sertifikalarının ve tarımsal yayım ve danışmanlık eğitici belgelerinin vize başvurusu için istenilen belgeler,

  1. Kişiye ait dilekçe sureti,
  2. İki adet vesikalık fotoğraf,
  3. Kişiye ait sertifikanın aslı,
  4.  Kayıp sertifikalar için son yapılan sınavın başvuru ücretinin % 50 sine karşılık gelen tutara ait Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR 11 0001 0025 330 3353 682 5017 hesabına veya bildirilen değişik hesaba yatırıldığına dair dekont veya sureti.
  5. Başvuru tarihinden üç yıl öncesine kadar tarımsal konularda iki eğitime katıldıklarına dair katılım belgeleri. Eğitim belgeleri ile ilgili Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Uygulama Esasları ve 12.12.2015 tarih ve 33735898.010.07.01./5499 sayılı "Sertifikaların Tanzimi Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi İşlemleri ile İlgili Talimat" esas alınır. 

 

 

Eğitimler

MADDE 5- (1) Bakanlık İl Müdürlükleri sertifika sahibi kişilerin katılabileceği en az bir gün süreli eğitimler düzenleyebilir. Bu eğitimlere katılan kişilere İl Müdürü imzalı katılım belgesi verilir.

 

(2) Sertifika sahibi kişilere yönelik Bakanlık eğitim merkezleri ve araştırma enstitülerinde eğitim düzenlenebilir ve eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilir.

 

Diğer hususlar

MADDE 6- (1) Yönetmeliğin Geçici 6 ncı Maddesinden yaralanmak isteyen sertifika sahibi kişiler için bu talimatta belirtilmeyen hususlar Sertifikaların Tanzimi Değiştirilmesi ve Vize Edilmesi İşlemleri ile İlgili Talimatın ilgili hükmüne uygun yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''